wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Regulamin

Regulamin

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym przez sprzedającego pod adresem www.skarbynatury-sklep.pl

Sprzedający : Eliza Lamentowicz SKLEP Z KOSMETYKAMI NATURALNYMI „SKARBY NATURY”
Ul. Konwaliowa 6/4; 62-510 Konin
NIP: 665 302 72 43
REGON: 384775440

§ 1 DEFINICJE

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Kupujący, Konsument – każdy podmiot kupujący w Sklepie.

Sprzedawca – Eliza Lamentowicz, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Eliza Lamentowicz SKLEP Z KOSMETYKAMI NATURALNYMI „SKARBY NATURY”, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 665 302 72 43, nr REGON 384775440, ul. Konwaliowa 6/4, 62-510 Konin

Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Skarby Natury;

Konto Klienta - oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie Konta Klienta.

§ 2 ZAKUPY W SKLEPIE

 1. Ceny towarów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za towar, w tym zawierają podatek VAT.
 2. Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za towar oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy towaru.
 3. Wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka w Sklepie.
 4. Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.
 5. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.
 6. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
 7. Sprzedawca przekaże Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia towaru.
 8. Sprzedawca wysyła towar na terenie Polski.   
 9. Sprzedający nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT i nie wystawia faktur VAT.

§ 3 CENY I METODY PŁATNOŚCI

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a) przelewem na numer konta bankowego PL 07 2490 0005 0000 4530 8628 0098, w tytule przelewu wpisując nr zamówienia oraz imię i nazwisko,

b) płatnością w systemie ze wskazaniem systemu płatności elektronicznych,

 1. Za zamówienie należy zapłacić w terminie 2 Dni roboczych od złożenia zamówienia.
 2. Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.

§ 4 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.
 2. Termin realizacji zamówienia wynosi do 4 Dni roboczych. Sprzedający wysyła towar do 24h. Zamówienia opłacone (po zaksięgowaniu wpłaty na koncie) do godziny 14:00 Sprzedający wysyła tego samego dnia.
 3. W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.
 4. Towar zostanie wysłany na adres wskazany w formularzu zamówienia.
 5. Towary zakupione w Sklepie dostarczane są w zależności od tego jaką metodę dostawy wybrał Kupujący:
  1. Za pośrednictwem Poczty Polskiej. 
  2. Za pośrednictwem Paczkomatów InPost S.A.
  3. Sprzedający dowozi towar na terenie miasta Konin za darmo po wcześniejszym uzgodnieniu daty i godziny dostawy (minimalna wartość zamówienia na dowóz wynosi 50 zł).
 6. W przypadku wybrania odbioru osobistego przez Kupującego, towar będzie gotowy do odbioru we wskazanym terminie realizacji zamówienia, a w przypadku gdy Sprzedawca wskazał termin wysłania towaru – w tym terminie.

§ 5 Odstąpienie od Umowy sprzedaży

 1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni, licząc od pierwszego dnia otrzymania towaru.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas
  1. Pocztą elektroniczną wysyłając oświadczenie o odstąpieniu od umowy
  2. Oryginał oświadczenia odstąpienia od umowy wraz z nieuszkodzonym, nienaruszonym, nieużywanym i nieotwartym towarem należy wysłać na adres:
   Skarby Naturyul. Konwaliowa 6/4, 62-510 Konin

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu koszty towaru, lecz nie zwracamy kosztów przesyłki.

Zwrotu płatności dokonamy na numer konta wskazany w formularzu odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od akceptacji odstąpienia od umowy.

§ 6 REKLAMACJE

 1. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.
 2. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może:
  1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.
 3. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.
 4. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.
 5. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres kontakt@skarbynatury-sklep.pl z dopiskiem Reklamacja. Skarby Natury Sklep z kosmetykami naturalnymi zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za nieuzasadnioną.

W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.

 1. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym.
 2. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu, podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło.
 3. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, klient akceptuje regulamin sklepu.
 4. Po założeniu konta w Sklepie zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.

 


Przejdź do strony głównej